Vahinkopalvelut

Vahinkopartion päivystys palvelee numerossa: 0400 142 411

Vesivahingot

Vesivahinkotyöt kuuluvat yrityksemme ydinosaamisalueeseen. Vahinkotöissä vesivahinkojen osuus on suurin. Kosteus- ja vesivaurioihin tulee suhtautua vakavasti, koska vesi usein vaurioittaa koteloituja ja huokoisia rakenteita sekä pinnoitteita. Kosteus ja sisäilman lämpötila aiheuttavat yhdessä sen, että viivytteleminen moninkertaistaa korjauskustannukset.

Vesivahingon aiheuttaa yleisimmin

 • putkisto- ja laitteistovuodot, esim. astianpesukonevuodot ja vuodot käyttövesiputkistoissa
 • kattovuoto, esim. katemateriaalin läpimenokohdat ovat ikääntyneet ja vuotavat sateella
 • viemäritulva, esim. pääviemäri tulvii rankkasateella ja aiheuttaa vesivahingon kiinteistön kellarissa

Vesivahinkotyön työvaiheet

 • jälkivahinkojen torjunta ja mahdollisen irtoveden poisto
 • vahingon laajuuden kartoitus
 • irtaimiston siirto
 • vahinkoalueen osastointityöt ja alipaineistus
 • rakenteiden avaus- ja purkutyöt vahinkoraportin mukaan
 • kastuneiden rakenteiden tila- ja rakennekuivaustyöt
 • jälleenrakentaminen vahinkoa edeltävään tasoon
 • desinfiointi- ja hajunpoistotyöt eri työvaiheissa tarpeen mukaan
Palovahingot

Tulipalo on aina vakava asia. Sen syttyessä on ensin huolehdittava ihmishenkien suojelusta, hälytettävä apua ja estettävä palon leviäminen. Tulipalo tekee aina laajaa tuhoa. Palovahingon korjaus on vaativampaa kuin normaali remontointi. Kokenut vahinkosaneeraaja osaa purkaa rakenteita sopivasti ja korjata vauriot nopeasti ennalleen.

Vahinkopartio suorittaa ammattitaidolla JVT- ja  palovahinkotyöt hajunpostoineen.

Yleisimmin tulipalon aiheuttaa

 • lieden päälle unohtaminen
 • laitevika, joka aiheuttaa ylikuumenemisen sähköjännitteen myötävaikutuksella
 • palava kynttilä on jätetty ilman valvontaa ja sytyttää irtaimiston

Palovahingon työvaiheet yleensä

 • jälkivahinkojen torjunta sisältäen esim. suojapeitteiden asentamisen talon vaipan ympärille
 • irtaimiston siirrot ja välivarastointi
 • vahinkojen laajuuden kartoitustyöt
 • vahingoittuneiden pinnoitteiden ja rakenteiden purkutyöt vahinkoraportin mukaan
 • sammutustyössä kastuneiden rakenteiden tila- ja rakennekuivaustyöt
 • jälleenrakentaminen vahinkoa edeltävään tasoon
 • desinfiointi- ja hajunpoistotyöt eri työvaiheissa tarpeen mukaan
Myrskyvahingot

Ilmasto on joskus arvaamaton. Voimakas sade ja tuuli aiheuttavat joskus vahinkoa myös omaisuudelle. Kaatuneet puut, irronneet kattopinnoitteet ja lentelevien esineiden aiheuttamat tuhot ovat tuttuja.

Näin Vahinkopartio toimii

 • jälkivahinkojen torjunta
 • vahinkojen laajuuden kartoitus
 • vahingoittuneiden rakenteiden purkutyöt vahinkoraportin mukaan
 • kastuneiden rakenteiden tila- ja rakennekuivaustyöt
 • jälleenrakentaminen vahinkoa edeltävään tasoon
Tulvavahingot

Myrskyksi koventunut tuuli ja rankkasade aiheuttavat vedenpinnan äkillistä nousua. Joki, järvi tai meri voivat tulvia. Myös kaupungissa sadevesiviemärien vetokyky voi hetkellisesti ylittyä ja aiheuttaa rakennuksille kosteusvaurioita.

Tulvavahinkoon liittyvät seuraavat työvaiheet

 • desinfiointi
 • vahingon laajuuden kartoitustyöt
 • irtaimiston siirrot
 • rakenteiden avaus- ja purkutyöt vahinkoraportin mukaan
 • kastuneiden rakenteiden tila- ja rakennekuivaustyöt
 • jälleenrakentaminen vahinkoa edeltävään tasoon
 • desinfiointi- ja hajunpoistotyöt eri työvaiheissa tarpeen mukaan
Murtovahingot

Murto koskettaa ikävällä tavalla ihmisen turvallisuutta. Kutsumattomat vieraat aiheuttavat sekä taloudellisia menetyksiä että henkisiä vaurioita. Kun murto on havaittu, on tärkeää toimia oikein. Toteutamme kiinteistöjen murtovahinkotyöt yhteistyössä lukitusliikkeen kanssa.

Näin Vahinkopartio toimii murtovahinkotilanteessa

 • kiinteistön väliaikaislukituksen järjestäminen
 • vahinkojen laajuuden kartoitustyöt
 • irtaimiston siirrot tarvittaessa
 • vahingoittuneiden rakenteiden purkutyöt vahinkoraportin mukaan
 • jälleenrakentaminen vahinkoa edeltävään tasoon
Liikenteen vahingot

Autot voivat aiheuttaa vahinkoa myös kiinteistöille. Ylinopeus, kokemattomuus, rattijuoppous ja huono sää ovat liikenneonnettomuuksien syitä. Joskus toisena osapuolena voi olla oma koti. Kovaa vauhtia taloon törmännyt auto tekee pahaa jälkeä.

Näin Vahinkopartio toimii liikennevahinkotilanteissa

 • vahinkojen laajuuden kartoitustyöt
 • vahingoittuneiden rakenteiden purkutyöt vahinkoraportin mukaan
 • jälleenrakentaminen vahinkoa edeltävään tasoon
Tuhoeläinvahingot

Tuhoeläinvahinko voi olla kiusallinen. Pienikin eläin voi tehdä arvaamatonta vahinkoa varsinkin, jos se saa rauhassa tehdä tuhojaan, ennen kuin asia huomataan.

Tuhoeläinvahinkoon liittyvät seuraavat työvaiheet

 • vahinkojen laajuuden kartoitus
 • vahingoittuneiden rakenteiden purkutyöt vahinkoraportin mukaan
 • hajunpoisto ja desinfiointi tarvittaessa
 • jälleenrakentaminen vahinkoa edeltävään tasoon
Desinfiointi

Kosteusvauriot aiheuttavat pitkään kehityttyään mikrobikasvustoa. Usein vaurio saa kehittyä rakenteiden alla vuosia, ennen kuin se huomataan. Ensimmäisiä merkkejä ovat herkkien ihmisten aistima homeen haju tai tunkkainen ilma. Kosteissa olosuhteissa mikrobit voivat hyvin ja lisääntyvät. Aikaa myöten asukkaat alkavat oireilla.

Toisinaan ei riitä, että talon homehtuneet rakenteet korvataan terveillä, vaan homeen haju piintyy myös terveisiin rakenteisiin. Tällöin desinfiointi tuhoaa hajun, ja homeen hajulle herkistyneet voivat taas asua tiloissa. Desinfiointi kannattaa antaa ammattilaisten tehtäväksi, sillä väärin tehtynä se voi jättää jälkeensä kosteutta, mikä puolestaan voi aiheuttaa lisäongelmia.

Desinfiointia tarvitaan

 • homeen ja muiden epämiellyttävien hajujen poistamiseksi
 • itiöiden ja bakteerien tuhoamiseksi rakenteista
 • viemärin hajun poistoon
Hajunpoisto

Haju ei aina lähde tuulettamalla. Se tekee asumisesta epämukavaa. Oikeilla menetelmillä ammattilaiset poistavat monet hajut pysyvästi. Hajunpoisto tehdään ionisaattorilla tai otsonigeneraattorilla, eikä se jätä haitallisia jäämiä tai kosteutta tilaan. Hajunpoisto tuhoaa myös bakteereja ja viruksia. Käsittelyn jälkeen tila on raikas ja terveydelle vaaraton.

Hajunpoisto on paikallaan, kun halutaan eroon esimerkiksi

 • savun ja tupakan hajusta
 • pinttyneestä jätteiden tai lian hajusta
Vahinkokartoitus

Kun vahinko on tapahtunut tai kun vahinkoa epäillään, on syytä tehdä asianmukainen vahinkokartoitus. Kartoitus perustuu tarkkoihin mittauksiin ja monipuolisiin tutkimuksiin. Ammattitaidolla tehty alkukartoitus pienentää huomattavasti korjauskustannuksia.

Toimitamme tilaajalle kirjallisen raportin, josta selviävät tulokset ja toimenpide-ehdotukset. Kartoituksen perusteella teemme korjaussuunnitelman. Kartoituksen jälkeen voimme arvioida vesivahinkotapauksissa kuivausajan pituuden.

Kartoituksessa selvitetään

Vahingon laajuus
Alustavissa mittauksissa pintaindikaattorilla saadaan pintoja rikkomatta selvyys vahingosta tai sen alkuperästä. Porareikämittauksilla selvitetään tarkasti eri rakenteiden pintabetonin ja eristekerrosten suhteelliset kosteusarvot eli RH%-arvot. Mittaustulosten tulkinta vaatii vankkaa asiantuntemusta. Kartoittajillamme on tuhansien mittausten kokemus. Kartoitusreiät teemme mahdollisimman huomaamattomiin paikkoihin.

Vahingon alkuperä
Selvitämme vahingon syyn aina ennen kuivausta. Vaikeissa tapauksissa käytämme apuna tekniikkaosastomme erikoisasiantuntemusta. Osasto tekee mm. vuodonpaikannuksia, lämpökuvauksia ja viemärikuvauksia.

Rakenteiden materiaali
Kokenut henkilökuntamme tietää, miten kosteus käyttäytyy eri rakennemateriaaleissa. Materiaali vaikuttaa kuivausmenetelmän valintaan ja kuivausajan pituuteen.

Rakenteiden kuivaus

Kosteusvauriot ovat asuntojen tavallisimpia vahinkoja. Ensimmäisiä oireita voivat olla tunkkainen haju ja kostea ilma. Syntyy myös haju- ja homehaittoja.  Rakenteiden kuivauksella voidaan ehkäistä home- ja lahovaurioita.

Äkillisissä vahinkotapauksissa on tärkeää toimia tehokkaasti

 • mahdollinen irtovesi poistetaan lattioilta nopeasti
 • tilaan asennetaan ns. hätäkuivaus. Tällä estetään rakenteiden mahdollinen kastuminen syvältä, joka taas pidentää rakenteen kuivausaikaa.
 • kostuneet rakenteet kuivatetaan lämmittämällä sekä johtamalla ilmavirtauksia rakenteisiin, mikä haihduttaa kosteuden

Aina ennen vesivahinkokohteen kuivaustyön aloittamista suoritetaan vahinkokartoitus, jolla selvitetään vahingoittuneen alueen laajuus.